ELEANIZTASUNERANTZ

 

A MODALITATEA

HIZKUNTZA PLANEAN OINARRITUZ IKASLEEN HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA SENDOTZEA EGUNEROKOTASUNEAN

Hizkuntza komunikaziorako konpetentziak berebiziko garrantzia du. Hizkuntzaren garapenak, ikaslearen garapen-integrala, autonomia, sozializazioa, mundura irekitzea, ikaskuntza-garapena eta bere bizitza-proiektua baldintzatuko ditu.

Hizkuntza komunikaziorako konpetentziaren garrantziaz jabetuz, gure ikastetxeak komunikazioa hiru hizkuntzetan  aberastu eta hobetu nahi du. Beraz, proiektu honen xedea, eleaniztasun-hizkuntza komunikaziorako konpetentzia aberastea eta hobetzea da, ikaslearen garapen integrala hobetzeko eta hori egoki ebaluatzeko.  Aberaste eta hobekuntza, hizkuntza proiektuaren bidez gauzatu nahi dugu, hizkuntzen hizkuntzen tratamendu integral eta integratuan sakonduko duena, bi hizkuntza koofizialak eta atzerriko hizkuntzak kontuan hartuta.​

Hizkuntza komunikazio konpetentzia ebaluatzeko baliabide eta teknikak diseinatzeko formazio praktikoa jasotzen da helburu 2022/23 ikasturte honetan, gelan erabilgarriak izango direnak, irakasle eta ikasleentzat.

Arduraduna: Zuzendaritza-taldea

MODALIDAD A

REFORZAR LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO EN EL DÍA A DÍA  DESDE EL PLAN LINGÜÍSTICO

La competencia en comunicación lingüística es de vital importancia. El desarrollo de la lengua condicionará el desarrollo integral del alumno, la autonomía, la socialización, la apertura al mundo, el desarrollo del aprendizaje y su proyecto de vida.

Consciente de la importancia de la competencia en comunicación lingüística, nuestro centro quiere enriquecer y mejorar la comunicación en las tres lenguas. El objetivo de este proyecto es, por tanto, enriquecer y mejorar la competencia comunicativa plurilingüe para mejorar el desarrollo integral del alumnado y evaluarlo adecuadamente. El enriquecimiento y la mejora, queremos llevarlo a cabo a través del proyecto lingüístico, que profundice en el tratamiento integral e integrado de las lenguas, teniendo en cuenta las dos lenguas cooficiales y las lenguas extranjeras.

El objetivo de este curso 2022/23 es la formación práctica en el diseño de recursos y técnicas para la evaluación de la competencia comunicativa lingüística, que serán de utilidad en el aula, tanto para el profesorado como para el alumnado.

Responsable: Equipo directivo