Haur Hezkuntzan haurraren ikasteko modua, jolasean eta helduen imitazioan oinarrituta dagoenez, beraien ikaskuntzan errealitate ezberdinak eskaintze aldera, ingurua eremuetan antolatzen da.

Eremu horiek maila bakoitzean, adinari egokiturikoak izango dira.

Gainera, gure lanaren eta helburuen oinarrian Euskal Curriculuma daukagu: Heziberri 2020. Bertan, ikasleen irteera profila markatzen da. 

Beraz, eskola etapa osoa bukatzerakoan, helburu orokor batzuk lortu beharko dituzte. Haur hezkuntzako espazioaren antolamendu hori, helburu horiek lortzeko bide izango da. 

Antolaturik dauden eremu horietan mugitzeko aukera izango dute haurrek,  beraien nahien eta beharren arabera, beti ere bidelagunaren laguntzarekin eta aldez aurretik adostutako arauak errespetatuz.

La forma de aprender del niño en la Educación Infantil, está basada en el juego y la imitación de los adultos, por lo que, con el fin de ofrecer diferentes realidades en su aprendizaje, se organiza en espacios.

Estos espacios serán los adecuadas a la edad en cada nivel.

Nuestro trabajo y nuestros objetivos se basan en el Currículum Vasco: Heziberri 2020. En el se marca el perfil de salida de los alumnos.

Por lo tanto, al finalizar la etapa escolar, deberán alcanzar una serie de objetivos generales. Esta ordenación del espacio en Educación Infantil será la vía para alcanzar estos objetivos.

Los niños y niñas podrán desplazarse por estas zonas organizadas en función de sus deseos y necesidades, siempre con la ayuda de su acompañante y respetando las normas previamente acordadas.

ORDUTEGIA- HORARIO