AZKOITIKO IKASTOLA XABIER MUNIBE HLHI


1966. urtean hasi ziren lehen mugimenduak elizaren edo udaletxearen babesa lortzeko eta azkenik 1969 ko urtarrilean sortu zen Xabier Munibe Ikastola.

 

Garai hartan Oinarrizko Heziketa Orokorreko ikastetxeak ziren (3-14 urteko ikasleak).

 

1996an publifikatu egin zen Xabier Munibe Ikastola, eskola publikoaren arabera zatitu  zelarik, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza (2-12 urte) alde batetik eta Bigarren Hezkuntza (12-16 urte) beste aldetik, bien arteko harreman historiko estua mantentzen jarraituz, biok izan berearekin jarraitzen baitugu.

 

Irakaskuntza guztia euskaraz garatzeaz gain, Urola bailarako pertsona guztiei irekia dagoen zerbitzua izatea zen bere helburua eta  bere ezaugarri nagusienetakoa .

En 1966 comenzaron los primeros movimientos para conseguir el apoyo de la iglesia o del  ayuntamiento, y finalmente, en enero de 1969, se creó la Ikastola Xabier Munibe.

 

En aquella época eran centros de Educación General Básica (alumnado de 3 a 14 años).

 

La Ikastola Xabier Munibe  se publificó en 1996 año en el que se dividió en escuela pública de Educación Infantil y Primaria (2-12 años) por un lado y de Educación Secundaria (12-16 años) por otro, manteniendo la  estrecha relación histórica entre ambos, ya que  manteníamos la misma esencia.

 

Además de desarrollar toda la enseñanza en euskera, uno de sus principales objetivos, era y es, el de ser un servicio abierto a todas las personas del valle del Urola.