Datu pertsonalen erabilera / Uso de datos personales (EUSK ELEB)

Ikasle berrien harrera orria / Hoja de acogida de nuevos alumn@s(EUSK ELEB)

Medikazioa emateko baimena / Autorización para administrar medicación  (WORD)

Guraso Elkarteari datuak emateko baimena / Formulario para la cesión de datos a la Asociación de Padres y Madres (EUSK - ELEB)

Gelako Telegram talderako baimena / Autorización para formar parte del grupo de Telegram de clase (EUSK ELEB)

Hezkuntzako galdetegia / Cuestionario Departamento de Educación ( WORD - PDF)

Hutsegiteen justifikazio orria / Justificante de faltas (PDF WORD)

 

MATRIKULAZIO KANPAINA 2024-25 / CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN 2024-25

2024-25 Ikasturterako aurrematrikulazioa otsailaren 7tik 23ra bitartean izango da.

Ate ireki eguna otsailaren 3an izango da. Bi txanda  egongo dira, bata 10:00etan eta bestea 11:30etan. Txanda hartzeko eskertuko genizueke aurretik 943850646 telefonora deitzea. Denok gonbidatuta zaudete!

Matrikulazioa burutzeko hurrengoak beharko dira:

Behar diren agiriak:

 • Legezko arduradunen NAN fotokopiak, (AIZ atzerritarren kasuan).
 • Ikaslearen eta bere legezko arduradunen Familia Liburuko orrien fotokopiak. 
 • Udalak emandako erroldatze-egiaztagiria.
 • Haurraren 2 argazki, nortasun-agiri neurrikoak.
 • Osakidetzako txartel urdinaren fotokopia.
 • Kutxaren edo banketxe baten kontu korronte zenbakia eta titularraren izena agertzen den orriaren fotokopia.

Bete behar diren dokumentuak (web orrian idazkaritza atalean eskuragarri):

 • Ikasle berrien harrera orria.
 • Datu pertsonalen erabilera
 • Medikazioa emateko baimena
 • Guraso Elkarteari datuak emateko baimena
 • Gelako telegram talderako baimena
 • Hezkuntzako galdetegia

La campaña de prematricula para el curso 2024-25, será del 7 al 23 de febrero.

La jornada de puertas abiertas se celabrará el día 3 de febrero. Habrá dos turnos, a las 10:00 y a las 11:30. Para reservar el turno os agradeceríamos llamaseis al 943850646. ¡Estais todos invitados!

Para realizar la matrícula se necesita:

Documentos necesarios para la inscripción:

 • Fotocopia del DNI de los responsables legales (NIE en caso de extranjeros).
 • Fotocopia de las hojas del “Libro de familia” correspondiente al alumno/a y a sus representantes legales.
 • Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
 • 2 fotos, tamaño carnet; del niño/a.
 • Fotocopia de la tarjeta azul de Osakidetza.
 • Fotocopia del número de una cuenta corriente del banco o caja de ahorros donde aparezca el nombre del titular.

Documentos que se deben rellenar ( están disponibles en la página web)

 • Hoja de inscripción de nuevos alumno/as. 
 • Uso de datos personakes
 • Autorización para administrar medicación.
 • Formulario para la cesión de datos a la Asociación de Padres y Madres.
 • Autorización para formar parte del grupo de Telegram de clase.
 • Cuestionario del Departamento de Educación.