KALITATEA HEZKUNTZAN

 

Kalitatea Hezkuntzan gure Hezkuntza Proiektua da, gure ikastola osoari eragiten diona: plangintzan, antolakuntzan, koordinazioan, ikas-irakas prozesuan, hobekuntza esparruetan, dokumentazioaren kudeaketan eta ebaluaketan.

 

Horregatik, gure ikastolak Ikasturteko planean lan-ildoak txertatu eta aurrera eramaten ditu, hezkuntza eskaintza hobetzeko proposamenak kontutan hartuz.

Familia, ikasle eta irakasle berrientzako Harrera prozedura aurrera eramaten du, familiei ikastolako antolaketa, zerbitzuak eta seme-alaben urteko programa azalduz eta eskura jarriz eta beraien asebetetzea neurtuz.

 

Ikasturte amaieran Kurtso azterketa egiten du, hurrengo ikasturterako programazioak prestatuz .

 

Lana errazteko Irakasle koadernoa erabiltzen du, ikasleen asistentzia, asteko programazioa, gelako jarduerak, helburu didaktikoak, jarrerak, ebaluaketa bakoitzaren emaitzak eta ikasle bakoitzaren erregistroa osatuz.

 

Irakasle eta langile ez irakasleen formazioa bultzatzen du eta nahiz kanpoko eta barneko auditoretzak egiten ditu.

Bestalde, Proiektu honetan parte hartzen dugun ikastetxe publikoek,  sarea osatzen dugu, partaide guztien artean lan talde koordinatuak bultzatu, esperientziak trukatu eta prestakuntza eta berrikuntza erraztuz.

Ikastetxe bakoitzak, sarearen partaide izanik eta ikaslearen hezkuntza integrala hizpide eta xehea hartuta, curriculuma planifikatzen dugu metodologia eta ebaluazioa zehaztuz.

 

Arduraduna: Itziar Izagirre

La calidad en Educación es una prioridad en nuestro Proyecto Educativo y afecta a todo nuestro funcionamiento: planificación, organización, coordinación, proceso de enseñanza-aprendizaje, ámbitos de mejora, gestión de la documentación y evaluación.

 

Por ello, la ikastola incorpora y desarrolla  mejoras en nuestras líneas de trabajo,  teniendo en cuenta las propuestas de mejora de la oferta educativa incluidas en el Plan de Curso.

 

Se lleva a cabo el Procedimiento de Acogida a nuevas familias, alumnos y profesores, explicándoles y poniendo a su disposición nuestros servicios y la programación de sus hij@s, y  midiendo su grado de satisfacción.

 

A final de curso, se realiza la Evaluación de Curso, en la que se revisan y renuevan  las programaciones para el curso siguiente.

 

Utilizamos el Cuaderno del Profesor para facilitar el trabajo en el aula, anotando la asistencia del alumnado, la programación semanal, las actividades del aula, los objetivos didácticos, las actitudes, los resultados de cada evaluación y el registro de cada alumno.

 

Este sistema de calidad, impulsa la formación del profesorado y del personal no docente y realiza auditorías tanto externas como internas.

 

Por otro lado, los centros públicos que participamos en este Proyecto, formamos parte de esta red de calidad, impulsando grupos de trabajo coordinados entre todos los participantes, intercambiando experiencias y facilitando la formación e innovación.

Cada uno de los  centros, que forma parte de esta red, se centra en la educación integral de alumn@s y planifica el currículo definiendo la metodología y la evaluación.

 

Responsable: Itziar Izagirre