Gure metodologia, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza sistemak ezarritako Heziberri 2020, oinarrizko konpetentzien araberako planteamenduan oinarritzen da. 

Oinarrizko konpetentziak,  pertsona guztiek beren burua errealizatzeko eta garatzeko, herritar aktiboak izateko, gizarteratzeko eta lan egiteko behar dituztenak dira. Ikasleek oinarrizko konpetentziak garatzea da hezkuntzaren azken helburua.

Hau guztia kontuan harturik gure metodologiak:

1.  Ikaslea aprendizaia-prozesuaren protagonista bihurtzen du.

2.  Ikaslearen autonomian laguntzen du.

3.  Ikasleen motibazioa bultzatzen du.

4.  Giro egokia sortzen du.

5.  Estrategia parte-hartzaileak proposatzen ditu.

6.  Aprendizaiaren funtzionaltasuna sustatzen du.

7.  Ikasitakoa, landutakoa, sortutako ekoizpena komunikatzeko aukera ematen du.

8.  Espazioak modu anitzetan antolatzeko  aukera ematen du.

9.  Prozesuari garrantzia ematen zaio.

10. Denbora tarteak malguak izateko aukera ematen du.

11. Aprendizaiari laguntzeko teknologia digitalez baliatzea errazten du

12. Askotariko informazio-iturri, baliabide eta materialak erabiltzea ahalbideratzen du.

Horrela aipaturiko metodologia gakoak lortu ahal izateko, Xabier Munibe ikastolan erabiltzen dugun eredu didaktikoa, PROIEKTUetan oinarritzen den eredua da.

Proiektu bidezko lanak ikasleen interesetatik abiatzen den ikaskuntza prozesua bultzatzen du. 

 

Nuestra metodología se basa en el desarrollo de las competencias básicas establecidas en Heziberri 2020,  curriculum del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca..

Las competencias básicas son las que todas las personas necesitan para su realización y desarrollo personal, para ser ciudadanos activos, para su inclusión social y para trabajar. El objetivo último de la educación es que el alumnado desarrolle las competencias básicas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior  nuestra metodología:

1. Convierte al alumno en protagonista del proceso de aprendizaje.

2. Colabora en la autonomía del alumno.

3. Fomenta la motivación del alumnado.

4. Crea un ambiente adecuado.

5. Propone estrategias participativas.

6. Promueve la funcionalidad del aprendizaje.

7. Permite comunicar lo aprendido, lo trabajado y  la producción generada.

8. Permite una organización variada de los espacios.

9. Se da importancia al proceso.

10. Permite que el intervalo de tiempo para el trabajo sea flexible..

11. Facilita el acceso a tecnologías digitales de apoyo al aprendizaje

12. Facilita el uso de diversas fuentes de información, recursos y materiales.

Para poder obtener  las claves metodológicas mencionadas, el modelo didáctico que utilizamos en la ikastola Xabier Munibe es el basado en proyectos.

El trabajo por proyectos impulsa un proceso de aprendizaje que parte de los intereses del alumnado.