MATRIKULAZIOA: Bideoa, agiriak, izapideak on-line

 Ikastolan izena emateko idazkaritzara zuzendu behar da, 2021eko urtarrilaren 18tik 29ra bitartean,  ondoren aipatzen diren agiriekin / El plazo de presentación de matrículas para el curso 2020-2021 es del 18 al 29 de enero:

·            Gurasoen NANen fotokopiak, (AIZrena atzerritarren kasuan)./ Fotocopia de los DNI de los padres (extranjeros NIE)

·            Ikaslearen eta bere gurasoen Familia Liburuko orrien fotokopiak. / Fotocopia del  libro de familia tanto del alumn@ como de los padres.

·            Udalak emandako erroldatze-egiaztagiria. / Certificado de empadronamiento.

·            Haurraren 2 argazki, nortasun-agiri neurrikoak. / 2 fotos del alumn@, tamaño carnet.

·            Osakidetzako txartel urdinaren fotokopia. / Fotocopia de la tarjeta de Osakidetza

·        Kutxaren edo banketxe baten kontu korronte zenbakia dakarren dokumentu baten fotokopia.Fotocopia de un documento con el número de cuenta corriente de una caja o entidad bancaria.

·            Ikasle berrien Harrera orria / Hoja de acogida de nuevos alumn@s EUSKARAZ / ELEBITAN

·             Datu pertsonalen erabileraUso de datos personales EUSKARAZ / ELEBITAN 

Horretarako ordutegia  goizeko 09:00etatik 13:00etara eta arratsaldeko 15:00tatik 17:00etara izango da. / El horario es de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00.

2021 - 2022 ikasturterako matrikulazio kanpaina.  / Campaña de matriculación para el curso 2021-2022 .               

Interesdunak eskabide orria berak bete ahal izango du on-line, urtarrilaren 29ra arte, (egun hori barne) Hezkuntza Sailak horretarako prestatzen duen aplikazio informatikoaren bidez.

Bertara sartzeko klikatu 

Los interesados tienen la posibilidad rellenar la matrícula on-line hasta el día 29 de enero, a través de la aplicación informática del Departamento de Educación. Para acceder, hacer clic sobre el siguiente icono.

Gero, eskabideak izapidetzen dituenean, datuak egiaztatuko ditu ikastetxeak, eta, zuzendu behar baditu, zuzendu egingo ditu.

Una vez tramitada la solicitud el centro comprobará los datos, y si es necesario los corregirá.