STEAM - MATEMATIKA MANIPULATIBOA

 

Matematika eta zientzia konpetentziek gero eta garrantzi handiagoa dute gure curriculumean eta  gure eskolako egunerokotasunean ere gero eta presentzia handiagoa izatea garrantzitsua dela ikusten dugu.

Konpetentzi horiek garatzeko, gure ikasleek egiten ikasi behar dutela garbi dugu, hau da, kontzeptuak egoera desberdinetan aplikatzen eta komunikatzen. Matematika era manipulatiboan landuz, matematikak ikasleen eguneroko errealitatean duen presentziaz jabetzen laguntzen diela ikusi dugu eta kontzeptu eta edukien errepresentazio desberdinak egiten. Azken batean, matematika barneratzen eta hainbat egoeratan aplikatzen.

STEAM ikuspegiak, oinarrian konstruktibismoa, proiektuetan lan egiteko filosofia eta diziplinartekotasuna ditu.

STEAM programaran barruan matematika manipulatiboko ikastaro jaso da HH2 eta LH1eko ziklotan.  Modu errazean eta eduki gehiegirik gabe irakasleek ikaskuntza matematikoak eskuratzen dituzte, esperientzietan eta manipulazio-baliabideak erabiliz, hainbat material didaktikorekin, ondoren geletan txertatuz.

Arduraduna: Zuzendaritza taldea

Las competencias matemáticas y científicas tienen cada vez más importancia en nuestro currículo y vemos que es importante que cada vez haya más presencia en el día a día de nuestra escuela.

Para desarrollar estas competencias, tenemos claro que nuestro alumnado debe aprender a hacer, a aplicar y comunicar conceptos en diferentes situaciones. Trabajando las matemáticas de forma manipulativa, hemos visto que las matemáticas les ayudan a tomar conciencia de su presencia en la realidad cotidiana del alumnado y a realizar diferentes representaciones de conceptos y contenidos. En definitiva, interiorizando las matemáticas y aplicándolas a diferentes situaciones.

El enfoque STEAM se basa en el constructivismo, la filosofía de trabajo en proyectos y la interdisciplinariedad.

Dentro del programa STEAM se han recibido cursos de matemáticas manipulativas en los ciclos de HH2 y LH1. De forma sencilla y sin demasiado contenido, los profesores adquieren aprendizajes matemáticos, en experiencias y utilizando recursos de manipulación, con diferentes materiales didácticos, incorporándolos posteriormente a las aulas.

Responsable: Grupo directivo